Portefeuille 

  • Afvalinzameling; afvalscheiding en milieu
  • Recreatie: Sport, kunst  en cultuur
  • Economische zaken; DaaromDiemen en evenementen
  • Onderwijs en Kinderopvang
  • Verkeer en vervoer (inclusief parkeren)
  • Dienstverlening, ICT en informatieveiligheid/AVG en juridische zaken

Interne bijeenkomsten

  • Werkgroep Subsidies

Externe bijeenkomsten

  • Vervoerregio
Nicole van Engelen