Monique van Schoot stond in maart 2014 op de derde positie namens GroenLinks op de verkiezingslijst voor de Gemeenteraad in Diemen. Nadat GroenLinks twee zetels in de raad heeft bemachtigd, heeft Monique de formele functie van fractieopvolger op zich genomen. En op 27 augustus 2020 is zij opnieuw in de raad geinstalleerd, dit maal als lid van de fractie.

De fractieleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behandelen van alle onderwerpen die actueel en relevant zijn. Daarbij hebben de fractieleden onderling voor de grootste onderwerpen een portefeuilleverdeling gemaakt. Samen met Nicole van Engelen beheert Monique de dossiers, zoals hiernaast vermeld. 

Eventuele vragen en inhoudelijke zaken die aan de fractie (of aan Monique in het bijzonder) zijn gericht, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van het fractiesecretariaat: fractie@groenlinksdiemen.nl

 • Sociale zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Onderwijs, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
 • Anti-discriminatiebeleid
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Inburgering en volwasseneneducatie
 • Welzijn en zorg
 • Jeugdzorg
 • Sport en Evenementen
 • Wijkgericht werken
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Kunst en cultuur (incl. De Omval, bibliotheek en cultuurhistorie)
 • Financiën en economische zaken
 • DUO+, Metropoolregio Amsterdam