Campagneleider/Penningmeester

In 2015 zijn ik en mijn vriendin in Diemen komen wonen. We hebben twee zonen en genieten van de goede school en voorzieningen die Diemen te bieden heeft en het mooie groen van de Diemerpolder en het Diemerbos. 

Ik ben actief geworden in het bestuur van GroenLinks, omdat ik graag iets wil bijdragen aan het groener en inclusiever maken van Diemen. Het is daarbij fijn om te merken dat er zo'n begane groep mensen is die zich hier ook voor in willen zetten.

In mijn werk doe ik als sociaal wetenschapper bij TNO onderzoek naar de effectiviteit van steunmaatregelen op energiearmoede en hoe we er voor kunnen zorgen dat er niemand achter blijft in de energietransitie.