Het is momenteel bijzonder druk binnen onze afdeling. Onze website is vernieuwd en wordt verder ingericht; er wordt flink door de fractie onderhandeld over de nieuwe gemeentebegroting en een discussiebijeenkomst over humanitaire interventie is in voorbereiding.  

Fractieberaad
Morgen, maandag 22 september is er geen fractieberaad. De fractie overlegt dan met de coalitiepartners over de komende begroting van Diemen voor 2015. De begroting is te bekijken op de gemeentesite te vinden, via de raadsagenda, onder de gemeenteraad van 30 oktober.

Humanitaire Interventie
Er hebben zich zes mensen belangstellend getoond voor een bijeenkomst over het onderwerp humanitaire interventies, dat binnen GroenLinks de komende maanden wordt bediscussieerd. Wilt u erbij zijn, stuur een bericht naar Frans Eerkens, groenlinksdiemen@xs4all.nl

Website
Heeft u iets op onze vernieuwde website gezien dat volgens u verbetering waard is? Meld dat aan Agnieszka van Ruijven-Rojek via groenlinksdiemen@gmail.com