Op donderdag 21 juni vergaderde de Diemense gemeenteraad over het al dan niet openstellen van de straten De Trekschuit en De Wissel in Plantage De Sniep. GroenLinks stelde, met het CDA, voor om alleen De Trekschuit dicht te laten en De Wissel open te stellen.

Dat amendement werd verder alleen gesteund door PvdA en haalde het dus niet. De gemeenteraad stemde niet in met het verkeersbesluit om de straten De Trekschuit en De Wissel open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Wettelijk zijn verkeersbesluiten een bevoegdheid van het college van B en W, niet van de gemeenteraad. Het besluit ligt nu weer bij het college.

Op de eerste plaats wil GroenLinks Diemen de bewoners van Plantage De Sniep bedanken voor hun uitgebreide inbreng en gedachtewisselingen die konden plaatsvinden. GroenLinks is voorstander van burgerparticiptie en zoekt de komende jaren naar geschikte vormen en mogelijkheden.

Er zijn veel aspecten die door de fractie in ogenschouw moeten worden genomen. Twee zwaar wegende argumenten gaven de doorslag: de verkeerscirculatie en de groenstrook. We hebben de variant die wij voorstaan vergeleken met de variant om beide straten open te stellen, zoals het college voorstelde. Dan valt op dat het gemotoriseerde verkeer uit de Trekschuit zich herverdeelt over De Wissel en de Sportlaan. Een toename blijft een toename, maar we vonden de toename acceptabel: in De Wissel zou het aantal auto's toenemen van 5 auto's in 2 minuten naar 6 auto's in 2 minuten.

We hebben ook gekeken naar de variant waarin zowel De Wissel als de Trekschuit is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dan zijn er wel grote merkbare veranderingen. Bij het Het Pontveer zou het dan gaan om een toename van 6 auto's in 2 minuten naar 10 auto's in 2 minuten. We vinden die variant daarom niet acceptabel.

Tot slot de groenstrook: Het verbieden van gemotoriseerd verkeer door De Trekschuit biedt de mogelijkheid de twee stroken groen als een geheel te gaan zien. Dat was voor de fractie een nieuw aspect dat opkwam tijdens onze overwegingen, omdat de stroken de groene of recreatieve mogelijkheden voor de buurt vergroten als deze niet doorsneden worden door gemotoriseerd verkeer.