GroenLinks Diemen heeft het Groene Lintje 2016 uitgereikt aan gemeenteambtenaren Ron Kaptijn en Wim Verbree.

Tijdens de thema-avond over klimaatverandering hielden zij een interessante presentatie over hun vakgebied. Ron liet zien hoe Diemen zich heeft voorbereid om wateroverlast van steeds heviger regenbuien te voorkomen. Hij is een drijvende kracht geweest achter het Waterplan voor onze gemeente en doet veel in het kader van het Waterschap. Hij is gespecialiseerd in het aanleggen van natuurlijke oevers en weet alles van riolering.

Wim sloot daarop aan met zijn pleidooi voor groenere tuinen (zie ook https://operatiesteenbreek.nl en https://rainproof.nl). Wim kent iedere boom in Diemen persoonlijk, heeft gezorgd dat de boomspiegel rond nieuw geplante bomen groter zijn dan vroeger. Hij heeft in onze door ophogingen geplaagde gemeente steeds creatieve oplossingen aangedragen. Zo staan bomen in het centrum met het oog op verzakkingen nu veilig op heuveltjes. Grote, volwassen bomen hebben een groot bladoppervlak en zorgen zo voor verdamping, verkoeling en schaduw in de bebouwde kom. Hij probeert op allerlei manieren om bewoners bij de vergroening van Diemen te betrekken, bijvoorbeeld door de aanleg van geveltuinen.

GroenLinks is heel blij met zulke ervaren en vooral ook toegewijde ambtenaren. Als politieke partij kun je veel plannen hebben, maar als er geen uitvoerders zijn met kennis van zake en met het hart op de goede plaats, dan komt er niets van terecht. Een Groen Lintje is hier dus zeker op z’n plaats.

De avond kreeg nog een vervolg met een presentatie van milieugeografe Bianka Douw, die klimaatverandering op globaal niveau besprak. Nietsdoen is geen optie. Herbebossing is een belangrijke factor om temperatuurstijging in de hand te houden. Zo kon zij laten zien dat Park Spoorzicht de koelste plek in Diemen is.

Wethouder Ruud Grondel lichtte daarna de stand van zaken toe rond het initiatief ‘Amstel- en Meerlanden Energieneutraal in 2040’. Bedrijven, bewoners en de gemeentelijke voorzieningen zijn de terreinen waarop voortgang wordt geboekt. Veel bedrijven willen graag iets doen. Huizen van particulieren worden steeds vaker door collectieve acties energiezuiniger gemaakt. De gemeente plaatst waar mogelijk zonnepanelen, zonnefolie en ledverlichting en gaat steeds bewuster met afval om. Het is Ruuds ambitie om het rijk en de provincie in deze beweging mee te krijgen.

Zie ook het bericht op http://www.diemernieuws.nl/nieuws/natuur-en-milieu/67012/ambtenaren-ont…-