GroenLinks is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Maar alleen als dat kan zonder dat het de gezondheid van de bewoners en de natuur van Diemen schaadt. 

Zorgen

GroenLinks neemt de zorgen van de omwonenden zeer serieus. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we luisteren naar de zorgen over de effecten van het geluid en de slagschaduw van windmolens. Daarnaast nemen we de resultaten en conclusies van onderzoeken mee in de overwegingen in de vervolgstappen, zo gauw deze officieel zijn gepubliceerd. Dat geldt dus ook voor het onderzoek van de heer De Laat. Over dit onderzoek wordt veel gesproken maar pas wanneer de resultaten openbaar beschikbaar zijn kunnen wij dit onderzoek bij onze afwegingen betrekken. 

Huidige situatie

De locaties voor windmolens zijn nog niet vastgesteld. In het proces van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES) zijn er wel zoekgebieden aangewezen. Alle inwoners van Diemen en gemeenten om ons heen zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Op basis van deze gesprekken blijft mogelijk een kleiner aantal locaties voor windmolens en velden met zonnepanelen over. 

Het proces vanaf nu

In de zomer van 2021 stellen we de RES vast met de overgebleven zoeklocaties. Pas daarna wordt de mogelijkheid van het plaatsen van windmolens ook meegenomen in de omgevingsvisie (eind 2021) en omgevingsplannen (vanaf 2022). Dus pas vanaf dat moment is duidelijk voor welke locaties mogelijk een vergunning voor het plaatsen van een of meer windmolens of een zonnepark kan worden afgegeven. 

In zo’n aanvraag moet expliciet worden onderzocht of de voorgestelde windmolen op de voorgestelde locatie geen ongewenste gevolgen heeft voor mensen die in de buurt wonen (in of buiten Diemen) en voor de natuur. Ook moet in de aanvraag worden aangetoond dat de mensen in de buurt zijn betrokken. De omwonenden kunnen aangeven welke consequenties het plaatsen van de windmolen heeft, maar ook of zij willen deelnemen in de investering voor een windmolen, bv door middel van een lokale coöperatie. In dit lange proces zijn er veel momenten van participatie evenals formele inspraak en mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Aanpakken klimaatcrisis

GroenLinks Diemen vindt het voorbarig om nu al te zeggen dat er in Diemen geen geschikte locaties zijn voor windmolens. Wij zijn trots dat de gemeente Diemen al in een zeer vroeg stadium is begonnen met het betrekken van bewoners. Al begin 2020 waren er bijeenkomsten over de RES en is gesproken over hoe windmolens en zonnepanelen de gemeente de mogelijkheid geven de klimaatcrisis aan te pakken.  Zo zagen we bij de bijeenkomsten in december 2020 de betrokkenheid en zorgen van de bewoners in Diemen en daarbuiten.  

Als we in Diemen verantwoord windmolens en zonnepanelen kunnen plaatsen, dan vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook in Diemen moeten we solidair zijn met volgende generaties en de klimaatcrisis aanpakken.