Sociale huurwoningen in Buitenlust

Als gemeenteraadsfractie lag de vraag aan ons voor of wij kunnen instemmen met het bouwen van sociale huurwoningen in Buitenlust volgens het opgestelde conceptplan. Het college wil aan de rand van de wijk 38 sociale huurwoningen bouwen, omdat daar in Diemen een groot tekort aan is. Het is duidelijk dat er onder de bewoners grote bezwaren leven tegen de plannen. Al sinds mei 2018 zijn college, bewoners en raad bezig met dit onderwerp. Hoeveel hierover is gesproken en vooral geschreven blijkt ook duidelijk uit Bijlage 4 bij de raadstukken van 24 juni, waarin alle brieven van de gemeente aan de bewoners en alle brieven van de bewoners aan de gemeente zijn gebundeld. Na lang proces komt er met de beslissing die nu voorligt duidelijkheid voor de bewoners.

GroenLinks hecht grote waarde aan het bouwen van sociale huurwoningen in Diemen. Wij hebben al vaak benoemd dat wij waardevolle natuur in Diemen willen behouden en versterken en dat wij daarom voor verdichting zijn, dus ook woningbouw in bestaande wijken. 

Gesprekken met bewoners

GroenLinks heeft meerdere malen met bewoners van Buitenlust gesproken en hen in de wijk bezocht. Wij hebben naar de bezwaren geluisterd en de locatie bekeken. Wij begrijpen dat het voorstel om te bouwen in Buitenlust betekent dat de directe omgeving van de bewoners zal veranderen en dat dit weerstand oproept. Wij begrijpen ook de behoefte om sociale huurwoningen te bouwen. 

Afwegen van belangen

De verantwoordelijkheid van de fractie in de gemeenteraad is om de effecten op de wijk en het bredere belang tegen elkaar af te wegen. Wat dat betreft hebben wij als fractie uitgebreid stilgestaan bij de aspecten flora en fauna, technische realisatie en sociale effecten. En in de situatie van Buitenlust hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij het proces van het betrekken van de bewoners. Meerdere keren hebben wij de verschillende belangen en overwegingen naast elkaar gezet, vragen geformuleerd en met de wethouder en de ambtenaar over allerlei aspecten hiervan gesproken, zodat we daadwerkelijk inzicht hebben in wat het bouwen voor effecten zal hebben.

Wij begrijpen dat dit voorstel om te bouwen in Buitenlust betekent dat de directe omgeving van de bewoners zal veranderen en dat dit weerstand oproept. 

Het conceptplan laat ons zien dat bouwen in Buitenlust mogelijk is met behoud van de leefkwaliteit van de buurt. Ja, er zullen dingen veranderen en ja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Het conceptplan laat ook zien dat er plek is voor 38 woningen. Je kunt, zoals sommige fracties doen, zeggen dat dat niet de moeite is. Maar GroenLinks vindt dat een klein appartementencomplex juist passend is voor verdichting op een relatief kleine locatie. 

En 38 huishoudens, zeg zo’n 60 mensen, zullen daar uiteindelijk heel blij mee zijn: 

  • Diemense ouderen met geen of een klein pensioen,
  • Pas afgestudeerde studenten met een eerste baan,
  • Of juist jongeren die al boven de 30 zijn en nog steeds bij hun ouders wonen, die nu eindelijk een eigen plek kunnen krijgen. 

Zoals al vaker gezegd, sociale huurwoningen zijn hard nodig in Diemen. Niet omdat we alles vol willen bouwen, maar omdat er mensen zijn die die woningen nodig hebben.

Conclusie

Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we in kunnen stemmen met het conceptplan en de verdere stappen voor het bouwen van 38 sociale huurwoningen in Buitenlust.

Bovendien hebben wij middels een motie vast laten leggen dat de bouwhoogte, die pas officieel wordt vastgelegd in het bestemmingsplan, ook daadwerkelijk de voorgestelde 3 en 5 woonlagen zal zijn en dat er dus niet op een later moment door bijvoorbeeld de projectontwikkelaar nog een paar verdiepingen toegevoegd kunnen worden.