Energiecentrale Diemen
Energiecentrale Diemen (foto: Bianka Douw)

Schriftelijke vragen door Statenleden over de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen

Op 20 april hebben de Statenleden Anouk Gielen (GroenLinks) en Joost van Gilse (VVD) schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen, die op 8 april jl door het provinciebestuur aan energiebedrijf Vattenfall, beter bekend als Nuon, is verleend.

De fracties van GroenLinks en VVD zijn van mening dat groei van het aandeel houtige biomassa in de energievoorziening niet wenselijk is. Lees hier meer over de schriftelijke vragen.