Met haar maatschappelijke betrokkenheid en ervaring als fractieopvolger, enkele jaren geleden zal Monique een waardevolle bijdrage leveren aan onze fractie.

Monique: "Het raadswerk trok altijd al, maar het zal best een klus zijn naast mijn werk bij Vluchtelingenwerk.Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat GroenLinks Diemen haar werk in de raad de komende tijd goed kan voortzetten. Ik neem de rol van Jochem met overtuiging en plezier over.