Fractievoorzitter Lene Grooten blikt om te beginnen terug op haar vier jaar in Noord-Holland. Vier resultaten wil zij hierbij graag benoemen: GroenLinks heeft de spitsheffing op het ov in de regio Haarlem/IJmuiden voorkomen, heeft zich ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in de havens en stimulering van de duurzame landbouw en heeft een stevig standpunt ingenomen in de discussie over windenergie op land.

Lene zal na 18 maart niet meer terugkeren in de fractie en is inmiddels duoraadslid in Amsterdam geworden. Haar politieke talent zal dus voor onze provincie niet verloren gaan. Zij heeft daar de portefeuille op zich genomen die zij ook in de provincie met groot enthousiasme beheerde, maar die door de decentralisaties nu bij de gemeenten ligt: de jeugdzorg.

Het verkiezingsprogramma wordt unaniem aangenomen. Wel gaat daar een flinke discussie aan vooraf over een ingediend amendement dat een correctief referendum benoemd wil zien. Moet je besluiten van de gekozen volksvertegenwoordiging door een referendum terug proberen te draaien als een (grote) minderheid daarom vraagt? Uiteindelijk haalt dit amendement het niet.

Er volgt een vooruitblik op de campagne. Direct contact met de kiezer op straat zal ook nu de kern van de campagne zijn. Er komt een collegetour langs universiteitssteden. Nieuwjaar en Valentijn worden aangegrepen voor kiezerscontact. Er zal centraal voor materiaal gezorgd worden en ook voor  de sociale media voor een grote plek ingeruimd. Op 9 december en 10 januari zijn er bijeenkomsten voor de campagneleiders.

Het middagprogramma is ingeruimd voor de kandidatenlijst. Alwin Hietbrink wordt gekozen als lijsttrekker. Uit Diemen staat Jesper Gringhuis op de negende plaats. Lees ook https://noordholland.groenlinks.nl/nieuws/alwin-hietbrink-lijsttrekker-groenlinks-noord-holland

door Joke Schenk