Tien stellingen (zie onderaan dit artikel) had de jongerenraad van Diemen geformuleerd om de politieke partijen, waarvan de meeste een jongere hadden afgevaardigd, te laten debatteren. In Het Wapen van Diemen hadden zich op 9 februari zo'n vijftig toehoorders verzameld om VVD, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D'66 en het CDA de degens te zien kruisen. Namens GroenLinks voerde Fabian van Hal het woord. Fabian is bestuurslid van Dwars (GroenLinkse jongeren) en onlangs in Diemen komen wonen.

Door Joke Schenk

Alleen over stelling 6 (geen sekseregistratie meer bij internetaankopen), stelling 8 (afschaffen van pen-en-papier examens) en stelling 9 (hogere accijns op tabak, mits het geen 'melkkoe' wordt) was men het wel aardig eens. Bij stelling 3 (op middelbare scholen geen ongezond eten verkopen) leek men na een discussie over bewustwording, aanmoediging en ontmoediging toch wel tot overeenstemming te komen. Geen enkele partij wil geassocieerd worden met 'verbieden'. Fabian: "Zorg dat gezond voedsel goedkoper wordt en ongezond voedsel duurder".

De andere stellingen zorgden voor meer vuurwerk. De PvdA en vooral de VVD kregen het af en toe zwaar te verduren als representanten van het regeringsbeleid, maar zij verweerden zich hartstochtelijk. Denk aan de integratie van vluchtelingen (stelling 5) en betaalbare huisvesting voor studenten (stelling 1). Fabian: "Veel nieuwe en opgeknapte woningen zijn onbetaalbaar voor mensen met een kleine beurs en voor studenten. Dit kan niet verbeteren zonder goed, landelijk beleid". En volgens hem geldt dit ook voor het dossier 'vluchtelingen'.

Ook bij het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar (stelling 7) vielen de verschillen op. Waar de SP zich hier een groot voorstander van toonde, riep GroenLinks op om "geen dingen te beloven die je niet waar kunt maken. Dat laten we aan Mark Rutte over!"

Fabian verdedigde dapper het officiële GroenLinks standpunt op het gebied van de studiefinanciering (stelling 10). Het geld dat het leenstelsel oplevert kan beter gebruikt worden voor het mogelijk maken van een tweede bachelor-studie en voor verlaging van het collegegeld.

Over het gebruik van de taser door de politie (stelling 4) was men, behalve de VVD, zeer terughoudend. Bij de bespreking van stelling 2 (meer geld voor defensie?) gebeurde er iets interessants. Met VVD en CDA als voorstander van de verhoging van het defensiebudget en met de overige partijen als voorstander van meer Europese samenwerking en specialisatie per land (zonder extra geld) was een duidelijke tweedeling ontstaan. Men kon maar lastig om de JSF heen kijken. Toen iemand uit de zaal de deplorabele financiële toestand bij defensie schetste (gaten in de weg, geen materieel voor oefeningen, geen werkend koffieapparaat), leek zich een omslag voor te doen. Ja, maar de basisvoorzieningen moeten wel goed zijn! Ineens ontstond een impliciete overeenstemming over investeren in het leger. In deze turbulente tijd lijkt mij dit een waardevol inzicht. Net zoals het voeren van een politiek debat de democratie en dus de vrijheid van ons land ten goede komt. Dus, jongerenraad, dit was een goed initiatief!

De stellingen:

  1. Universiteiten moeten voor betaalbare huisvesting voor studenten zorgen.
  2. De overheid moet meer investeren in defensie.
  3. Op middelbare scholen mag geen ongezond eten worden verkocht.
  4. De politie mag tasers gebruiken bij arrestaties.
  5. De overheid is verantwoordelijk voor integratie van vluchtelingen.
  6. Sekseregistratie bij internetaankopen moet afgeschaft worden.
  7. Het is onbetaalbaar om de pensioenleeftijd terug te brengen tot 65 jaar.
  8. De klassieke pen-en-papier examens moeten worden afgeschaft.
  9. Er moet meer accijns geheven worden op tabaksprodukten.
  10. De studiefinanciering moet weer een gift worden.