Vandaag is de internationale dag voor de Mensenrechten. Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan ze wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, democratische Nederland.

Om een signaal af te geven hijsen provincies, gemeenten, levensbeschouwelijke instellingen, scholen, particulieren en tal van andere organisaties de #mensenrechtenvlag. Een initiatief van Tûmba samen met de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen. Hiermee laten de deelnemende organisaties en particulieren zien dat ze de universele mensenrechten respecteren en ondersteunen.

Een signaal van verbondenheid in plaats van verdeeldheid. De mensenrechtenvlag staat niet alleen voor jouw vrijheid, maar voor de vrijheid van iedereen. Wij vinden dat alle mensen zelf vorm moeten kunnen geven aan hun leven, in de hele wereld.