Op de algemene ledenvergadering van GroenLinks Diemen hadden wij Titia van Leeuwen van de fractie Noord-Holland op bezoek. Zij is een groot voorstander van lokale initiatieven en duurzame energie in de vorm van windmolens op land. 

Zij sluit zich op deze manier goed aan bij de ambitie van Diemen om eigen windenergie op te wekken. Lokale initiatieven en  allerlei gemeenten willen graag zelf aan de gang met het realiseren van windmolens. Het provinciale college moet nu wel van het Rijk meer windmolens gaan plaatsen, maar doet dat met zoveel extra regels, dat ze er moeizaam of niet zullen komen. En initiatieven van bewoners die zelf voor draagvlak hebben gezorgd worden niet gehonoreerd. GroenLinks in Noord-Holland en Diemen wil ‘wind op land’ in de komende verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten flink onder de aandacht brengen en de weerstand tegen windmolens kleiner maken door aan te sluiten bij de wensen van de inwoners zelf en door een goede herstructurering. 

Titia van Leeuwen stelt zich verkiesbaar voor een volgende termijn bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart aanstaande. Zij gaat voor plaats 3.

Op plaats 9 van de concept-kandidatenlijst staat Jesper Gringhuis uit Diemen. Ook hij was aanwezig op de ledenvergadering en benoemde nog enkele andere GroenLinks ambities. Leegstand van gebouwen en het op peil houden van het openbaar vervoer zijn thema’s die hem ter harte gaan. De burger zou moeten ervaren dat de provincie dichtbij is en een bondgenoot kan zijn. Juist op punten van natuur, energie en ruimtelijke ordening heeft de provincie taken. GroenLinks kan op al deze terreinen naar verduurzaming streven. Er liggen dus veel kansen.

door Joke Schenk