Na uren aan de onderhandelingstafel hebben we maandagavond 10 mei een concept-coalitieakkoord bereikt!

Alle partijen gaan dit akkoord nu bespreken met de fracties en hun achterban. Het akkoord wordt aanstaande dinsdag bekend gemaakt en donderdag 19 mei in de raad besproken. We hebben er zin in om samen aan de slag te gaan met Diemen en voor Diemen. 

Grote dank aan formateur, Zita Pels, voor het begeleiden van dit proces.

Binnenkort zal over het coalitieakkoord in een ALV verantwoording worden afgelegd, dit tijdstip zal later bekend worden gemaakt.