GroenLinks Diemen heeft in de besluitvormende raadsvergadering van 1 december samen met de SP tegen het voorstel gestemd om Staatsbosbeheer de komende vijf jaar festivals in het Diemerbos te laten organiseren. Na een aanloopperiode van enkele jaren en een verlengde pilot afgelopen zomer vindt de GroenLinksfractie de voordelen van de festivals niet duidelijk genoeg naar voren komen. Herstel van de schade aan het bos kost veel geld en de opbrengsten blijven tot nu toe onder de maat. GroenLinks is er niet van overtuigd dat er in de komende jaren wel voldoende winst te verwachten is. Winst die nodig is om te voorzien in de onderhoudskosten van het Diemerbos. Daarnaast zijn er ook de bezwaren van verminderde toegankelijkheid van het bos en geluidsoverlast. GroenLinks beschouwde de verlengde pilot als ijkpunt en wil zich, gezien de schamele uitkomst, niet voor vijf jaar vastleggen.