Na een open en prettige gespreksronde met alle partijen en na uitgebreid intern overleg gaat GroenLinks graag het gesprek aan met D66 en PvdA over de vorming van een college.

Gisteren bracht Ruud Grondel, op verzoek van GroenLinks informateur, verslag uit, waarin hij gebaseerd op drie uitgangspunten een advies uitbracht. Die uitgangspunten waren stabiliteit, inhoudelijke synergie en recht doen aan de verkiezingsuitslag.

Fractievoorzitter Nicole van Engelen: “Wij kunnen ons goed vinden in dit advies: de samenwerking met D66 en de PvdA is goed, en er is veel inhoudelijke overlap. Tegelijk wilden we onze verantwoordelijkheid als grootste partij serieus nemen: niet gemakzuchtig door met de coalitiepartners uit de vorige periode, maar breed consulteren met alle partijen.”

Grondel constateert in zijn advies dat er een groot aantal partijen is met bestuurlijk vermogen, waarmee ook inhoudelijke synergie is, maar constateert ook dat bijna alle coalitiemogelijkheden behalve deze leiden tot een coalitie met een wel heel smalle meerderheid van 11 zetels, danwel een coalitie met één overbodige partner. Gegeven dat feit dat GroenLinks geen voorkeur heeft voor een coalitie met twee liberale partners, en het feit dat D66 de afgelopen verkiezingen flink heeft gewonnen, is dit een logische, stabiele coalitie om mee in gesprek te gaan, die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Van Engelen: “Dat we vol vertrouwen zijn over onderhandelen met onze coalitiepartners uit de vorige periode, betekent niet dat we simpelweg op de oude voet verder gaan. GroenLinks voerde campagne voor een open bestuurscultuur met burgers samen, en zette ook nadrukkelijk in op een open samenwerking tussen collegepartijen en niet-collegepartijen, en tussen raad en college.”

In de verkennende gesprekken is met alle partijen gesproken over Spoorzicht. Voor GroenLinks is het investeren in de natuur op Spoorzicht een belangrijke prioriteit.

Van Engelen: “Wij begrijpen dat door de groei van Diemen ook de behoefte aan voorzieningen toeneemt. Tegelijkertijd hebben wij altijd al gezegd dat wij het belangrijk vinden dat áls er een functie op Spoorzicht komt, dat deze dan in te passen moet zijn in de natuurfunctie. GroenLinks heeft er echter vertrouwen in dat we daar met D66 en de PvdA uit kunnen komen en dat we een oplossing kunnen vinden die ook voor de lange termijn er zorg voor draagt dat we zowel voldoende voorzieningen voor Diemen kunnen realiseren als het groen en de natuur binnen Diemen kunnen versterken. Ook op Spoorzicht.”