(Persbericht 14 juni 2016) Deze maand is het 10 jaar geleden dat GroenLinks ging meebesturen in de coalities in Diemen en dat Ruud Grondel als wethouder aantrad. Dit wordt gevierd op vrijdag 17 juni vanaf 20.00 uur in Theatercafé Blauw. Iedereen die zich op een of andere manier bij deze coalities betrokken voelt, wordt uitgenodigd om op 17 juni aanwezig te zijn.

Op deze avond zal GroenLinks partijvoorzitter Marjolein Meijer het woord voeren en er zal een debat zijn tussen Ruud Grondel en Maarten van Poelgeest, beiden oud-wethouder van Amsterdam. Het thema is: de voor- en nadelen van een zelfstandig Diemen. Op welke schaal is besturen van een gemeente het meest effectief? Muziek zal worden verzorgd door de GroenLinks duo’s Sax & Gitaar en Vleppyie Auwurs.

GroenLinks Diemen kijkt met trots en voldoening terug op de afgelopen tien jaar en op de plezierige samenwerking met de coalitiepartners PvdA, SP (tot 21 januari 2016), D’66 en met de VVD in de eerste periode. De band met de PvdA is voortdurend hecht geweest en GroenLinks hoopt op een succesvolle voortzetting hiervan in de toekomst. Op 22 mei 2006 trad GroenLinks voor het eerst toe tot de coalitie. Naast GroenLinks (met Ruud Grondel als wethouder) maakten PvdA (met Lex Scholten) en de VVD (met Leo Worm) deel uit van deze coalitie.

Na de gemeenteraadsverkiezing van 2010 leidden de onderhandelingen met de VVD niet tot een verdere voortzetting van de, overigens goed verlopen, samenwerking. Op 8 juli 2010 installeerde de gemeenteraad het nieuwe college van PvdA (met Lex Scholten), D66 (met Jeannette Pietersen), GroenLinks (met Ruud Grondel) en SP (met Maïta van der Mark). Diemen was daarmee de laatste gemeente van Nederland die het proces van collegevorming afsloot.

Deze combinatie van partijen werd op 24 april 2014 voortgezet, zij het dat voor D66 Jeroen Klaasse de wethouderspost overnam van Jeannette Pietersen. We brengen nog graag in herinnering dat op 12 mei 2015 Amy  Koopmanschap na 12 jaar haar burgemeesterschap van Diemen afsloot. Haar lidmaatschap van GroenLinks heeft zij al die jaren strikt gescheiden weten te houden van haar werk als burgemeester. Ook Gepke Uiterdijk is nu al een lange tijd voor GroenLinks in de gemeenteraad actief, als fractievoorzitter van 2006 tot september 2015. In deze lange periode heeft GroenLinks het beleid op het gebied van Groen, Duurzaam en Sociaal stevig mede bepaald. Genoemd mogen worden de welhaast probleemloze invoering van de Transities op het Sociale Domein, een gemeentebreed beleid over onze groenvoorzieningen en een gedreven streven naar een energieneutrale gemeente in 2040. GroenLinks heeft zich in alle coalities ingezet voor een ruimhartig armoedebeleid.

Alles bij elkaar genoeg om een feestje te organiseren op 17 juni. Kom je ook?