Premier Mark Rutte praat op 23 oktober met andere Europese regeringsleiders over het Europese energiebeleid. Wat zou GroenLinks hem graag zien pleiten voor een Groene EnergieUnie, een smart grid voor heel Europa. In landen kan op diverse wijzen duurzame energie opgewekt worden. Door in één netwerk zonneparken in het zuiden te verbinden met windparken en waterkracht in het noorden kan men pieken en dalen in de energievoorziening opvangen. 

Deze energieunie vraagt wel om een sterke coördinatie in Europa, investeringen in groene energie en serieuze energiebesparing. Europese burgers beslissen mee en profiteren van de opbrengsten. Europa wordt zoveel mogelijk onafhankelijk van gas en olie uit andere werelddelen.

Juist over dit laatste punt bestaat brede overeenstemming. Men wil wel meer onafhankelijkheid en nieuwe technologie. In 2008 schreef Rutte ‘Pamflet van een optimist’, waarin hij duurzame energie en economische groei als elkaars bondgenoten opvoerde. Deze ‘groen-rechtse’ opvatting is echter niet tegen kern- en kolencentrales en vertrouwt teveel op de vrije marktwerking als oplossing voor het energievraagstuk. Een ‘vrije’ marktwerking die door subsidiëring van fossiele energie en bestaande belangen geen vernieuwende kracht kan zijn. GroenLinks daarentegen denkt dat het energievraagstuk Europese politieke samenwerking en keuzes vraagt, waarbij bedrijven volop en vrij moeten kunnen investeren in 21e eeuwse oplossingen. Zie voor meer informatie over de Groene EnergieUnie start.groenlinks.nl/energieunie/#inhoud.