Gemeentehuis Diemen

Fractievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen gaan digitaal door

Het einde van de Coronacrisis is nog niet in zicht, maar langzaam pakken we het ‘gewone’ leven weer een beetje op.
Onze fractie was al eerder met digitaal overleg begonnen en de informatieve gemeenteraadsvergadering kunnen via de link Diemernieuws door het publiek gevolgd worden.

Op 1 april is de Spoedwet Digitale Besluitvorming aangenomen in de Tweede Kamer, die ervoor moet zorgen dat de lokale democratie ook digitaal doorgang kan vinden. Het is een tijdelijke wet tot 1 september 2020. Mocht het nodig zijn dan kan de wet daarna tijdelijk verlengd worden. Wij zijn blij dat er snel een tijdelijke voorziening werd getroffen voor de decentrale besturen.

Denk bijvoorbeeld aan de gemeenten die besluiten moeten nemen over (extra) inkomensondersteuning voor mensen die geen werk meer hebben of voor voorzieningen voor kwetsbare mensen. Ook moet bijv. besluitvorming over het bouwen van woningen gewoon doorgang kunnen vinden. De omgevingsvisie 2040 moet worden behandeld, als ook de Regionale Energie Strategie (RES), onderwerpen die belangrijk zijn voor onze leefomgeving. Eveneens moet de inspraak van burgers zoveel mogelijk door blijven gaan, dat is immers een belangrijk democratisch recht. De precieze vorm daarvan is in deze wet niet geregeld, maar ook daar zal de griffie aandacht aan besteden. Het is goed als volksvertegenwoordigers te bekijken of deze cruciale waarborgen ook bij ons goed is geregeld!

Er wordt op dit moment ontzettend hard gewerkt door mensen in de zorg, het onderwijs, de vuilnisverwerking, de winkels en alle andere vitale sectoren om het gewone leven zoveel mogelijk door te laten gaan. Wij zijn al deze mensen zeer dankbaar en waarderen hun tomeloze inzet.

Wij wensen alle inwoners van Diemen veel kracht en hoop in deze moeilijke tijd. Samen komen wij hier doorheen!

Het team van GroenLinks Diemen.