Een paar maanden geleden ontstond het idee om tien jaar deelname aan de coalitie en tien jaar wethouderschap van Ruud Grondel te vieren. Dat resulteerde in het feest van afgelopen vrijdagavond 17 juni. Wij kijken hier met veel plezier op terug.

Burgemeester Erik Boog (D’66) hield als eerste een hartelijke toespraak, waarin hij bekende dat hij ooit eens op een onbewaakt moment GroenLinks gestemd had. Toen kon de avond al niet meer stuk.

Vervolgens kreeg Gepke Uiterdijk het woord. Als fractievoorzitter had zij negen jaar met Ruud samengewerkt. Het afgelopen jaar deed zij dat als raadslid. Zij kon een indrukwekkende lijst van zaken noemen waarvoor de fractie en Ruud met goed gevolg gestreden hadden. Alle actieve en meedenkende fractieleden in het afgelopen decennium werden door haar genoemd, met name Frans Eerkens als bewaker van de orde tijdens de vele fractievergaderingen.

GroenLinks partijvoorzitter Marjolein Meijer hield een toespraak waarin zij haar waardering uitsprak voor de inzet van de fractie, het bestuur en Ruud. In de plaatselijke afdelingen wordt immers de basis gelegd voor het succes van de partij. Als het gaat over het opzetten van de jeugdzorg en de andere decentralisaties op het sociale vlak dan kijkt GroenLinks met belangstelling naar Diemen. Warme woorden had zij voor Amy Koopmanschap, die als GroenLinks burgemeester twaalf jaar bestuurd heeft.

Na een lied en bloemen voor Ruud was het tijd voor een prikkelend debat tussen hem en Maarten van Poelgeest. Beiden zijn oud-wethouder van Amsterdam en werden door fractievoorzitter Nicole van Engelen gevraagd hun visie te geven omtrent de zelfstandigheid van Diemen ten opzichte van Amsterdam. Maarten gooide de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat “wij allemaal Amsterdammers zijn in deze metropoolregio en dat de gemeente Amsterdam zichzelf hierin als een kunstmatige, aparte eenheid beschouwt”. Maar was Diemen niet ouder dan Amsterdam en was Amsterdam niet vanuit Diemen begonnen en ontgonnen? Moet de conclusie dan niet zijn: “Wij zijn allemaal Diemenaren”? Ruud voerde aan dat de schaal waarop je in een dorp als Diemen kunt besturen met name zeer goed bruikbaar is op sociaal gebied. Juist daar voel je dat je een levende gemeenschap dient. Dat ziet hij in het grote Amsterdam minder goed gaan.

Muziek was er van de Noord-Hollandse GroenLinksband Vleppyie Auwurs, gespecialiseerd in cabareteske, tamelijk politiek incorrecte liederen. Na hen was er de relaxte jazzy muziek van Sax & Gitaar van Wolfgang Keller en Markus Schmid.

(verslag: Joke Schenk)