Bij de begrotingsbehandeling voor 2018 heeft GroenLinks diverse moties ingediend om het sociale en groene karakter van Diemen te bevorderen. Drie moties kregen de meerderheid van de stemmen in de raadsvergadering van 9 november.

  1. De motie voor een extra dag dagopvang voor mensen met beginnende dementie. In het Huis van de Buurt ’t Kruidvat wordt al op twee dagen opvang voor deze groep geboden, maar een derde dag zou zeer welkom zijn. Om mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen en om mantelzorgers meer te ontlasten is deskundige opvang gewenst. (Mede-indieners van de motie: Diemen Linksaf, D66 en de Partij van de Ouderen)

  2. De motie Youmee (of een soortgelijke app). Dit is een app waarmee inwoners van Diemen verder betrokken kunnen worden bij alles wat in Diemen speelt en ook zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht kunnen brengen. (Mede-indiener: Diemen Linksaf)

  3. De motie ‘Hout stoken is ongezond’. Aangezien het stoken van hout, in het bijzonder van bewerkt hout, de lucht aanzienlijk vervuilt en steeds meer mensen hier ademhalingsproblemen van ondervinden, roept GroenLinks de gemeente op om bewoners van de schadelijkheid van houtstook actief te informeren.

GroenLinks heeft twee moties ingetrokken:

  • De motie voor het plaatsen van meer fietsenrekken bij de uitgang van het winkelcentrum Diemerplein aan de kant van de Kerckerinckweg/Van Markenplantsoen. De gemeente is zelf al van plan om in gesprek te gaan met de eigenaar van het winkelcentrum.

  • De motie om na te gaan of er in Diemen belangstelling is voor het instellen van een ouderenraad. Er worden reeds andere initiatieven voor participatie genomen, waarbij ook ouderen een rol zullen spelen. GroenLinks zal erop toezien dat ouderen inderdaad bij deze initiatieven betrokken worden.

GroenLinks heeft meegestemd met twee amendementen die door andere partijen ingediend zijn. Deze zijn door de raad aangenomen:

  • De afvalstoffenheffing wordt opnieuw verlaagd, nu met 22,70 euro per huishouden.

  • De verlichting in rond het Diemerplein en op de Ouddiemerlaan wordt verbeterd.