Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Diemen unaniem een motie aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd er bij de provincie Noord-Holland op aan te dringen plaatsing van windmolens op Diemens grondgebied alsnog mogelijk te maken. De provincie blijft er echter bij dat tegenhouden van plaatsing rechtmatig is. Helaas ziet Diemen dus de komende jaren geen voortgang en wordt het halen van de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn flink bemoeilijkt.

Hieronder de brief van de gemeente Diemen met de motie en het antwoord van de provincie.