Op 3 februari was onze voedselvoorziening thema bij een rondetafelgesprek tussen Kamerleden en deskundigen. Besproken werd het WRR rapport “Naar één voedselbeleid”. In het rapport staat niet ter discussie dat er voor verduurzaming meer plantaardige voeding in plaats van vlees geconsumeerd moet worden. Ook wordt duidelijk dat Nederland voorop loopt in veilige en hoogwaardige voedselproductie.

Toch was er voldoende stof tot discussie. Kamerleden stelden vragen aan voedselexperts en belangenverenigingen. Hierbij ging het bijvoorbeeld over het onder kostprijs aanbieden van producten, het spanningsveld tussen zelfregulering van de voedselsector tegenover wetgeving en het ruimte bieden aan jonge boeren en kleinschalige innovatie. Als een kleine, biologische boer zijn melktank niet vol krijgt, dan wordt zijn melk gemengd met gangbare melk en vervalt het keurmerk.

In de Horeca is men actief bezig met vergroting van het aandeel groente op het bord t.o.v. het aandeel vlees. Er is veel oog voor vermindering van verspilling. Deze aanpak blijkt succesvol. Smaakbeleving en klanttevredenheid scoren hoger.

Vanuit GroenLinks deed Linda Voortman mee aan het gesprek. Zij vroeg kritische aandacht voor het kabinetsbeleid van grotere productie en meer export. Het antwoord (van de heer Lohman van Slow Food International) was niet onverwacht: Nederland zou meer moeten inzetten op kwaliteit dan op ‘bulk’. Grotere productie is niet nodig als we wereldwijd beter verdelen en behalve in export is Nederland ook heel goed in doorvoer.

Zo kwamen er door de diversiteit van de gesprekspartners zeer verschillende inzichten en onderwerpen voorbij. De meeste eensgezindheid was te zien bij de waardering van een algen-bananensmoothie, eerder aangeboden door de Wageningen Universiteit: heerlijk! 

(Joke Schenk)