Na weken van intensieve gesprekken en onderhandelen zijn wij blij dat er een mooi akkoord is bereikt. Samen met Ons Diemen, D66 en PvdA gaan we de komende vier jaar werken met en voor onze gemeente Diemen.

Wij bedanken de vele ambtenaren en mevrouw Zita Pels voor hun enthousiaste bijdragen tot een geheel waar wij trots op zijn.

 

GroenLinks is trots op het coalitieakkoord dat wij samen met Ons Diemen, D66 en PvdA hebben vastgesteld: Diemen met elkaar en voor elkaar!

Deze titel is niet toevallig, maar echt de boodschap die we willen uitstralen en vooral ook in de praktijk willen brengen. Wij willen samen aan de slag met en voor iedereen in onze gemeente, niet alleen vanuit het gemeentehuis, maar echt samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

We gaan samen aan de slag voor het vergroten van kansengelijkheid en bestaanszekerheid van iedereen in Diemen.

We gaan samen aan de slag voor duurzaamheid, het klimaat en de natuur.

We blijven inzetten voor meer betaalbare woonruimte, maken bewuste keuzes hoe we met onze ruimte om gaan en houden het voorzieningenniveau op peil.

GroenLinks is trots op de ambities die we in dit akkoord hebben geformuleerd, op de samenhang tussen de groene en sociale ambities die hieruit naar voren komen. Wat ons betreft biedt het een goede balans om te werken aan een groen, open, inclusief en sociaal Diemen.

Nieuwe Wethouders 2022-2026

Nu de onderhandelingen zijn afgerond is er ook een nieuw college aangetreden. De vier nieuwe wethouders zijn:

  • Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks)
  • Hans Prins (Ons Diemen)
  • Jeroen Klaasse (D66)
  • Marian Everhardt (PvdA)

We zijn blij dat Matthijs Sikkes-van den Berg opnieuw benoemd is tot onze wethouder! Hierdoor is er een plaats vrijgekomen in onze fractie. Tijl de Bruijn zal nu definitief zijn plaats innemen als raadslid. Bovendien is Nicole van Engelen nu fractie-opvolger geworden.

Met dit enthousiaste team zien we vol vertrouwen de bestuurlijke toekomst van onze mooie gemeente Diemen tegemoet!

 

kandidaataltern2022 3