In een artikel van AT5 van 10 mei j.l. verscheen het volgende bericht:

De gehele Diemense gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben een brief geschreven aan informateur Tjeenk Willink met een oproep aan de formerende partijen om zich tegen het gebruik van biomassa te stellen. Daarnaast vragen ze te onderzoeken in hoeverre de subsidie die Vattenfall heeft gekregen voor de biomassacentrale, kan worden teruggetrokken. 

In de brief aan informateur Willink, die op dit moment onderzoekt welke partijen samen een nieuw kabinet kunnen vormen, worden de formerende partijen opgeroepen om "stelling te nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van warmte voor huishoudens" en "te onderzoeken in hoeverre de aan Vattenfall toegekende SDE-subsidie voor de exploitatie van de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken, worden beperkt of afhankelijk kan worden gemaakt van striktere voorwaarden." 

Het gehele artikel is te lezen via de onderstaande link:

https://www.at5.nl/artikelen/208896/gemeenteraad-diemen-in-brief-aan-informateur-willink-zie-af-van-bouw-biomassacentrale