Regionale Energiestrategie (RES)

Overal in Nederland wordt momenteel gewerkt aan Regionale Energiestrategieën.

Ook in Diemen. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. In de regio Noord-Holland Zuid, waar Diemen deel van uitmaakt, is de ambitie om 2,7 TWh op te wekken in 2030. Daaraan wil Diemen ook een bijdrage leveren. Nu moeten we nog bepalen waar die windmolens en zonnevelden kunnen komen én minstens zo belangrijk: hoe inwoners er over denken. We zijn benieuwd naar uw ideeën, wensen en zorgen en nodigen u van harte uit om hierover mee te praten.

Benieuwd naar de Regionale Energiestrategie (RES) van Diemen? 
Klik op onderstaande button.
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst (9 en 15 december) kan via het kopje 'Hoe kan ik meepraten'.