GroenLinks kwam op donderdag 19 januari bij elkaar om over populisme te praten.

De bijeenkomst was inspirerend. Zoals vaak, blijkt dat een aantal GroenLinks-mensen bij elkaar, samen een onderwerp op een prettige, zoekende, humorvolle en diepgravende manier kunnen bespreken.  Het levert iedereen scherpere inzichten op. In het kort werden twee aspecten besproken: de kiezers die op populistische partijen stemmen en de leidende denkbeelden van populistische bewegingen.

Wat zouden we graag met die kiezers in gesprek gaan! Niet om ze te overtuigen van hun ongelijk, maar om hun gelijk te begrijpen. HOE komt het dat die gesprekken niet plaatsvinden? Is dat omdat de samenleving verbrokkelt, omdat mensen via sociale media zich gelijkgezind hergroeperen, omdat die kiezers door iconen van andere partijen op een negatieve manier worden weggezet, omdat mensen onzeker zijn over de ontwikkelingen in hun directe omgeving als werk en samenleving?  Waarschijnlijk doen al deze mogelijke argumenten mee en vinden we de kiezers in alle geledingen van onze samenleving.

De afdeling Diemen van GroenLinks kiest er voor om het gesprek aan te gaan met alle kiezers. Daarom organiseren we DE STRAAT OP-acties in de komende tijd. Met jullie, die dit nu lezen, presenteert GroenLinks zich met het verkiezingsprogramma ( [1]https://groenlinks.nl/programma) in de hand. Op zoek naar gesprekspartners, op zoek naar gedachtenuitwisseling, op zoek naar bekendheid, vanwege de democratie.

Want populistische partijen zijn wezenlijk anti-democratisch. Elke samenleving is namelijk van zichzelf pluralistisch. Democratie is een faire poging om recht te doen aan die pluriformiteit. Populisme sluit groepen uit, als ze beweren 'Het Volk' te zijn (Trump die zegt dat de macht nu ligt bij het Amerikaanse volk) of te vertegenwoordigen. Of als ze een bevolkingsgroep willen uitsluiten (Wilders die er minder van wil). Het zijn ontwikkelingen die wij per se niet willen. Ook daarom gaan we DE STRAAT OP. Daar laten we zien dat er een andere route is, menselijker, empatischer, sociaal en duurzaam. Die route is noodzakelijk omdat er na ons nog vele andere mensen zullen zijn, die zelfstandig en op hun eigen manier willen opgroeien in een omgeving net zo fijn als de onze nu.

De volgende data gaan we zeker DE STRAAT OP: de zaterdagen 25 februari, 4 maart en 11 maart, dinsdag 14 maart. We gaan graag ook MET JOU er bij.  Misschien vind je het niks, eng, vulgair, naïef, onnodig, nutteloos om er aan mee te doen. Dat zou jammer zijn. Want dan mis je een vrolijke, inspirerende bijeenkomst, met de gratis mogelijkheid om er wijzer van te worden. Aanmelden kan via een beantwoording van dit bericht. Het hoeft niet, je mag ook gewoon aansluiten. Denk er eens over na.

Links:
------
[1] https://groenlinks.nl/programma