Donderdag 9 november 2023 besprak onze fractie-voorzitter Hilda van ´t Riet in de gemeenteraad haar visie over de algemene beschouwingen en op de begroting voor het komende jaar. Tevens blikte ze terug op het afgelopen jaar.

Ze gaat in haar betoog in op enkele onderdelen van het sociaal beleid, op wonen, de energietransitie, ruimtelijke ontwikkelingen en dienstverlening. En tot slot spreekt ze over de gemeentelijke financiën.

De waarden waar GroenLinks voor staat en die we ook graag terugzien in de stappen die de
gemeente in 2024 wil zetten.

  • Menselijk
  • Eerlijk
  • Duurzaam