De gemeenteraad van Diemen buigt zich deze herfst over het ophalen en het scheiden van afval. In juni 2015 moet een nieuw contract voor afvalinzameling afgesloten worden. Wij kunnen kiezen voor veranderen of handhaven van het huidige systeem. 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Diemen heeft alvast drie doelstellingen geformuleerd voor de nieuwe situatie:

  1. De restafvalstroom verminderen en betere afvalscheiding;
  2. Indien mogelijk de afvalstoffenheffing omlaag brengen;
  3. Voor de burger moet gemak voorop staan.

Feit is dat het scheiden van afval in Diemen achterblijft ten opzichte van andere gemeenten van dezelfde grootte. Hoe kunnen wij dat veranderen en de kosten drukken? GroenLinks denkt hier zeer actief over mee. Op 7 november 2013 heeft de fractie van GroenLinks reeds de motie 'Stimuleer afvalscheiding' ingediend. Als het scheiden van afval goed en aantrekkelijk georganiseerd wordt, kan dat de kosten van het inzamelen drukken. Voor GroenLinks telt ook altijd mee dat zoveel mogelijk afval als grondstof hergebruikt wordt.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de inwoners heeft Frans Eerkens in de eerste helft van 2014 een enquête verspreid onder 460 willekeurige Diemenaren. Honderd van hen reageerden. Enkele uitkomsten zijn dat de meeste ondervraagde inwoners van Diemen voor het scheiden van afval zijn en dat ook in de praktijk doen. Daarbij zijn zij overwegend tevreden over de geboden service in verhouding tot de hoogte van de afvalstoffenheffing. Als deze omlaag kan, is dat natuurlijk goed. De vergroting van de opening van de GFT-bakken wordt als grootste wens genoemd. GroenLinks zal deze gegevens gebruiken in de meningsvorming over een toekomstig inzamelsysteem.