Nicole van Engelen, foto Berend de Vries

Nicole van Engelen

fractievoorzitter

Politiek leider en fractievoorzitter sinds 1 oktober 2015. In december 2011 is Nicole van Engelen als nieuw lid van de Gemeenteraad in Diemen namens GroenLinks geïnstalleerd. Daarvoor was Nicole actief als fractieopvolger van GroenLinks Diemen. In 2014 is Nicole voor de tweede keer raadslid geworden.

De fractieleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behandelen van alle onderwerpen die actueel en relevant zijn. Daarbij hebben de fractieleden onderling voor de grootste onderwerpen een portefeuilleverdeling gemaakt. Samen met Monique van Schoot beheert Nicole de dossiers, zoals hiernaast vermeld. 

Eventuele vragen en/of inhoudelijke zaken die aan de fractie zijn gericht, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van het fractiesecretariaat:  groenlinksdiemen@xs4all.nl . Daarnaast is Nicole is te bereiken via n.vanengelen@diemen.nl en tel. 020-6901192.

Lees meer over Nicole via deze link.

Portefeuille(s)

 • Sociale zaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Onderwijs, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
 • Anti-discriminatiebeleid
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Inburgering en volwasseneneducatie
 • Welzijn en zorg
 • Jeugdzorg
 • Sport en Evenementen
 • Wijkgericht werken
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Kunst en cultuur (incl. De Omval, bibliotheek en cultuurhistorie)
 • Financiën en economische zaken
 • DUO+, Metropoolregio Amsterdam