GL-kraam op de Gemeentedag 2014
GL-kraam op de Gemeentedag 2014

Diemen werkt

Het hebben van werk is een goede manier om volwaardig mee te doen in de samenleving. GroenLinks wil dat zoveel mogelijk mensen betaald werk doen of daar naartoe geleid worden. Isoleren van huizen zou veel extra banen kunnen opleveren en bijdragen aan energiebesparing.  Daarnaast is vrijwilligerswerk zingevend en onontbeerlijk voor een goed functionerende maatschappij. Vrijwilligerswerk kan nooit verplicht opgelegd worden.

Arbeidsmarkt

De meeste mensen willen graag werken, niet alleen voor het inkomen, maar ook voor de structuur van het dagelijks leven, het contact met collega’s en de wil actief bij te dragen aan de samenleving. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, voor starters op de arbeidsmarkt en voor vluchtelingen. Voor mensen met een beperking komen goede arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld neer op werken onder goede begeleiding. De gemeente kan de bedrijven in de regio, zorginstellingen en andere organisaties stimuleren om hier met elkaar een programma voor op te zetten. GroenLinks wil voor nieuwe banen zorgen door in te zetten op woningisolatie en het in regionaal verband opwekken van schone energie.

Economie 
Er is minder geld beschikbaar en toch moet met minder geld steeds meer gedaan worden. De gemeentelijke dienstverlening staat onder druk en GroenLinks wil niet inleveren op de ondersteuning van mensen die dat hard nodig hebben. Daarnaast wil GroenLinks Diemense bedrijvigheid stimuleren die op het gebied van duurzaamheid en groene innovatie voorop loopt en zodoende werkgelegenheid biedt. Te denken valt aan een lokaal leer/werk bedrijf dat woningen isoleert. Daarnaast kunnen initiatieven als een Repair Café en een Time Bank in Diemen worden gestimuleerd, waarmee Diemenaren met elkaar helpen met reparaties, grotere en kleine klussen en lichte administratieve taken.

Jongeren/starters
GroenLinks neemt jongeren serieus en zal hun belangen behartigen als het gaat om bestrijding van werkloosheid, zoeken naar stageplekken, starten op de woningmarkt en stimuleren van deelname aan sport en cultuur.