Er is nog steeds leegstand en GroenLinks pleit dan ook voor een dialoog tussen de gemeente en de eigenaar, de winkeliersvereniging en de vereniging van eigenaren om hier verbetering in aan te brengen. Deze partijen behoren in gezamenlijkheid aan het succes van het winkelcentrum te kunnen werken. Daarnaast vindt GroenLinks dat het oude gedeelte met bijvoorbeeld slimme verlichting net zo aantrekkelijk gemaakt moet worden als het nieuwe gedeelte. GroenLinks blijft vragen om meer en betere stallingplekken voor fietsen.