De verkeerssituatie in Diemen Zuid wordt momenteel opnieuw bekeken in verband met de nieuwe woningbouw in Bergwijkpark / Holland park en de daardoor toenemende verkeersstromen in Diemen Zuid. GroenLinks vindt dat sluipverkeer moet worden geweerd en dat de busbaan, met de nodige verkeerskundige maatregelen, opengesteld kan worden voor verkeer in de vorm van een 30-km zone.