GroenLinks heeft de ambitie dat 25% van de woningvoorraad uit sociale woningbouw bestaat (eind 2017 was dat minder dan 20%) en dat ook woningen met middelhoge huur worden bijgebouwd in Diemen. De in 2017 in de raad uitgesproken en afgesproken ambitie om 1000 sociale huurwoningen te bouwen is ook zeker de ambitie van GroenLinks.