Onderwijs

In Diemen is mede door GroenLinks beleid ontwikkeld dat naleving van de leerplicht, (taal)ontwikkelingsproblemen en de aansluiting met het voortgezet onderwijs als aandachtspunten heeft. Aansluiting met het middelbaar onderwijs heeft de aandacht door ondermeer coaches in 'School is cool'. GroenLinks is van mening datĀ alleĀ Diemense kinderen optimaal onderwijs verdienen. Van belang is dat openbaar basisonderwijs in Diemen wordt gegarandeerd, juist ook als dit wordt uitgevoerd door een stichting die ook christelijk onderwijs verzorgt.

GroenLinks is trots op de realisatie van de Brede Scholen in Diemen, waar onderwijs wordt gecombineerd met voor- en naschoolse opvang en zorg. Dit draagt bij aan een doorgaande leerlijn voor kinderen in Diemen.