Zonnepanelen
Zonnepanelen (foto: Trudy Kroese)

Klimaat / Energie

De gemeente heeft een plan van aanpak om tot een energieneutraal Diemen te komen in 2040. Dit is een uitdagend doel waarmee Diemen in 2040 energieneutraal moet zijn.

Steeds meer Diemense huishoudens hebben inmiddels zonnepanelen en dat is een goede ontwikkeling. De gemeente bespaart ook al veel energie bij verwarming en verlichting van de gemeentelijke gebouwen. Een belangrijke bijdrage zal ook geleverd kunnen worden met plaatsing van enkele windmolens, welke helaas nog steeds worden tegengehouden door de provincie. Een goede ontwikkeling is het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen. GroenLinks is enthousiast over hoe hier bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties toewerken naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda en actieplannen op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden dat de gemeente dit moet stimuleren en faciliteren.

Zie ook ons standpunt

Duurzaamheid