Duurzaam Hellendoorn

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een manier van leven geworden waar de samenleving niet meer omheen kan en mag.

Duurzaam betekent zowel dat iets met minimale energiekosten tot stand komt, als dat het zodanig gemaakt is dat het lang mee kan gaan. GroenLinks ziet dit als een richtinggevende gedachte bij afvalinzameling, groenonderhoud, energievoorziening, nieuwbouw, ruimtelijke ordening enz. Daarom wil GroenLinks op allerlei terreinen verspilling, vervuiling, verloedering van de leefomgeving en afbraak van het ecosysteem voorkomen en bestrijden. Een goede ontwikkeling is het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen. GroenLinks is enthousiast over hoe hier bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties toewerken naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda en actieplannen op het gebied van duurzaamheid. Wij vinden dat de gemeente dit moet blijven stimuleren en faciliteren.

Zie ook ons standpunt

Klimaat / energie