GroenLinks wil de bedrijven op de Diemense bedrijventerreinen blijven stimuleren om steeds zuiniger met energie om te gaan en wil dan ook alert zijn op nieuwe technieken / ideeën die daaraan kunnen bijdragen. Initiatieven als Daarom Duurzaam Diemen ondersteunen wij dan ook van harte, evenals de gezamenlijkheid hierin van bedrijven, maatschappelijke organisaties, particulieren en de gemeente.